Gatorade Summer Tour 2023 - Alajärvi - ND

NED Raspberry Strong Winter Tour
31.05.2023 Alajärvi, Finland
Fullscreen
Kenttä 2
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
17:00 Naiset D ( Group match )
Penninkangas / Ahopelto - Haapala / Pippola
18:00 Naiset D ( Group match )
Haapala / Pippola - Mertaniemi / Hautakangas
19:00 Naiset D ( Group match )
Penninkangas / Ahopelto - Mertaniemi / Hautakangas
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00