Tapio

Tapio Tierala

Matches
11
Sets +-
-13
Games +-
-52
Rating
1382
Ranking
#1230